• taliaaiz

בסוף החודש הזה, מתקיימות הבחירות המוניציפליות.

הרשת עמוסה בפוסטים ובהודעות מטעם המועמדים ומטעם הבוחרים.

היד קלה על המקלדת והמילים הנאמרות לעיתים מכבדות את האחר ולעיתים שיפוטיות וללא רסן. מה שגרם לי להביא לכאן את הסיפור על הילד, שאביו נתן לו שק מלא מסמרים, מאחר ואופי הילד היה רתחני ורוטן. ההנחיה של האב הייתה, שבכל יום שהוא מתפרץ וצועק הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם.

ביום הראשון, תקע הילד 37 מסמרים בגדר, בשני 35 מסמרים ובשלישי 32 מסמרים. מיום ליום מספר המסמרים שתקע בגדר הלך ופחת מאחר ולמד שיותר קל לו לשלוט בכעסו. כאשר הגיע היום ובו לא התפרץ כלל, אביו אמר לו שבכל יום שחולף ובו הוא שולט בכעסו עליו לשלוף מסמר אחד מהגדר.
הימים חלפו ולבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח אותו החוצה אל הגדר ואמר לו - כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל הסתכל נא אל החורים שבגדר, הגדר כבר לעולם לא תהיה כמו שהיא הייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת בדיוק כמו החור שבגדר. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל, הפצע עדיין יישאר שם.

את הטור הזה אני כותבת בעקבות שיח עם חברים ביישוב על הנעשה בתוך הקהילה שלנו לקראת הבחירות. השיח היה לא במי אנחנו בוחרים אלא על האופן בו התושבים מתנהלים סביב הבחירות. על ההתבטאויות שבוחרים בהן ועל המשמעות יום אחרי הבחירות. יש האומרים שיום לאחר הבחירות הדברים חוזרים לקדמותם והאווירה משתנה. ואני שואלת, האומנם? האם ניתנת לנו הרשות לבטא כל שעולה בדעתנו, מבלי לשים לב למילים ולמשמעות המילים, מבלי לשים לב שמעבר למילים נמצאים אנשים, בעלי משפחות וילדים שסופגים את המילים לתוכם. המילים הן בדיוק כמו המסמרים במשל. ברגע שהן נאמרות, אין להן דרך חזרה.


אחת מהנחות היסוד בנ.ל.פ (שיטת טיפול העוסקת בשיפור התקשורת הבינאישית) מדברת על בחירה. על כך שבכל רגע נתון, בוחר האדם את הבחירה הנכונה ביותר, האפשרית לו. תמיד יש לפחות שלוש אפשרויות לבחור מהן.

בידינו הבחירה. הבחירה במעשים שלנו, הבחירה במחשבות שלנו, הבחירה בהוויה שלנו והבחירה במילים בהן אנחנו משתמשים. המילה מבטאת מחשבות הקיימות בתוכנו היוצרות מציאות. לכן, ראשית השינוי היא בשינוי המחשבות.

בוחרת לסיים במשפט שאני מאד מאמינה בו ומאמצת אלי כל פעם מחדש:

"היה אתה השינוי שאתה רוצה שיהיה בעולם" – מהטמה גנדי.

על מנת ליצור את השינוי, על כל אחד מאתנו לקחת 100% אחריות. ליצור את השינוי בתוכנו כך שיתבטא בחוץ דרך הבחירה בטוהר המילה ובכבוד הדדי.


© עיצוב גרפי STUDIO UP |  אסטרטגיה שיווקית - רינת בורג